Individueel programma

Liftkracht

Hoe je de regie pakt en richting geeft aan je werk en leven.

Een programma voor ondernemende mensen die willen werken aan hun zelfleiderschap. Ervoor kiezen om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun situatie.

 Je besteedt een groot deel van je energie aan je werk. Als je voelt dat je werk niet (langer) geeft wat je ervan verwacht (plezier, groei, ontwikkeling, voldoening of betekenis), dan geeft dat een ontevreden en onrustig gevoel. En het kost je steeds meer energie. En dat is niet wat je voor jezelf wil.

 Je vraagt je wel eens af. Of je er wel uithaalt wat erin zit. Uit je leven en uit jezelf. Als je werkelijk opnieuw zou mogen kiezen….

Wat ik eigenlijk zou willen….

Herkenbaar? Dan is het tijd om te gaan onderzoeken en te bekijken hoe je het anders wil. Soms is het een grote verandering, soms een kleine aanpassing maar altijd een bewuste keuze. 

Vraag jezelf eens af? Maak ik bewuste keuzes of laat ik het leven mij eigenlijk meer overkomen?

Ik weet uit ervaring bij mezelf en bij klanten waar ik mee heb mogen werken dat het anders kan. Je kunt een energiek en vervullend dagelijks leven voor jezelf creëren. Een leven met vleugels!
Met een gevoel waarin de dingen die je doet kloppen, bijdragen aan wat je van het leven wil en zelf de regie hebt. Voor een leven in ontwikkeling en plezier voor jezelf én van je leefomgeving.

Het LIFTKRACHT programma

Door een stapsgewijze aanpak werk je aan de bouwstenen van LIFTKRACHT.
Met een 8-stappen programma wordt een proces op gang gebracht waarin je reflecteert, jezelf beter leren kennen, verlangen aanwakkert en nieuwe perspectieven  (3 maanden programma)

De stappen zijn als volgt:

Stap 1 –Achteromkijken

Alvorens van start te gaan wordt aan de hand van een door LIFTKRACHT ontwikkeld dashboard inzichtelijk gemaakt op welke levensgebieden je tevreden bent. Dit heeft o.a. betrekking op werk, financiën, relaties, gezondheid, zingeving, autonomie. Daarnaast wordt er aandacht gegeven aan de gevoelens van een nieuw verlangen. Waar komt dat vandaan? Waarom spelen deze gevoelens nu op?

Er wordt gestart met een reflectie op het leven. Hoe ziet de levensloop eruit? Welke belangrijke keuzes of gebeurtenissen hebben er plaatsgevonden? Is er een rode draad te ontdekken? 

Stap 2 – Inzoomen

Na de reflectie is er verdiepende aandacht voor de gevoelens van een nieuw verlangen. Wat wil je veranderen aan je leven? Kun je je dat verbeelden? Waarom is verandering nu belangrijk? Wat is de achterliggende motivatie? Wat moet het opbrengen en wat moet het gaan achterlaten?

Stap 3 - Persoonlijkheid

LIFTKRACHT werkt vanuit het principe dat je door zelfkennis beter in staat bent om keuzes te maken die bijdragen aan een positieve verandering. Jezelf beter leren kennen gaat ervoor zorgen dat valkuilen herkenbaar worden en kracht goed kan worden benut.

Stap 4 – Persoonlijke visie en missie

In stap 4 werkt je aan het beschrijven van een hoger doel.
Hoe draagt jouw doel en verlangen bij aan zingeving en betekenis. 

Het vormt de kern van jouw identiteit. Wat is écht belangrijk voor jou?

Stap 5 – Brandstof

Wat kun je op je route tegenkomen? (belemmeringen/hobbels)
Wat heb je nodig aan bronnen (tijd, geld, netwerk etc.).

Welke houding/attitude en mentaliteit is helpend.
Hoe krijg je ondersteuning vanuit je omgeving?

Wat zijn energiegevers en -nemers.

Stap 6 – Toegevoegde waarde

Verheldering van jouw kernkwaliteiten: waar je in uitblinkt, wat je al heel goed kan en waar je in kunt groeien. (potentie). De unieke combinatie van je talenten, waarin je zo van betekenis kunt zijn. (USP, toegevoegde waarde)

Stap 7 – Krachtig communiceren

Iedereen heeft een Personal Brand. Leer jezelf duidelijk te positioneren, te profileren en communiceren. Gericht op wat je wél wilt. En op het gedrag passend bij jezelf als professional (expert). Wat vertel ik: vanuit kracht, positiviteit, lef, moed, zelfvertrouwen en enthousiasme.

Stap 8 – Bepaal je route!

Koers bepalen! Stip op de horizon. Bepaal je route!
Maak het concreet en zet jouw aanvliegroute in.