Voor werkgevers Van goede werknemer naar ondernemende professional

 

Liftkracht gaat uit van het eigen vermogen om je leven vorm te geven en je werk en je ontwikkeling te sturen in de richting die jij wilt.

Het gaat om stimuleren: niet duwen maar helpen om te vliegen.

Het geeft inzicht hoe mensen zichzelf kunnen sturen om zich te blijven ontwikkelen. Zodat ze vol zelfvertrouwen en vanuit een positieve mindset (mogelijkheden) stappen zetten die goed voor zichzelf en hun werk zijn. Ze nemen zelf verantwoordelijkheid en communiceren vanuit hun persoonlijke kracht. Mensen weten beter te benoemen wat ze nodig hebben en waarin hun toegevoegde waarde zit.

Wat levert het op voor bedrijven:

  • mensen komen beter in hun vel te zitten, voelen zich vitaler = minder uitval
  • ze leren communiceren vanuit hun kracht en persoonlijkheid
  • werknemers zijn geïnspireerd, want ze ervaren meer werkplezier
  • mensen zijn effectiever en doen waar ze goed in zijn en blij van worden
  • werknemers ervaren meer zelfsturing en autonomie, ze kennen hun talenten en kwaliteiten 
  • werknemers zijn betere gesprekspartner bij tussentijdse gesprekken
  • werkgever biedt goed werkgeverschap: boeien en binden door inzet op persoonlijke ontwikkeling 

 

Het LIFTKRACHT programma

Door een stapsgewijze aanpak werken deelnemers aan de bouwstenen van LIFTKRACHT.
Met een 8-stappen programma wordt een proces op gang gebracht waarin deelnemers reflecteren, zichzelf beter leren kennen, verlangen aanwakkeren en nieuwe perspectieven vormgeven.

Duur: 3 maanden

De stappen zijn als volgt:

Stap 1 –Achteromkijken

Alvorens van start te gaan wordt aan de hand van een door LIFTKRACHT ontwikkeld dashboard inzichtelijk gemaakt op welke levensgebieden deelnemers tevreden zijn. Dit heeft o.a. betrekking op werk, financiën, relaties, gezondheid, zingeving, autonomie. Daarnaast wordt er aandacht gegeven aan de gevoelens van een nieuw verlangen. Waar komt dat vandaan? Waarom spelen deze gevoelens nu op?

Er wordt gestart met een reflectie op het leven. Hoe ziet de levensloop eruit? Welke belangrijke keuzes of gebeurtenissen hebben er plaatsgevonden? Is er een rode draad te ontdekken? 

Stap 2 – Inzoomen

Na de reflectie is er verdiepende aandacht voor de gevoelens van een nieuw verlangen. Wat wil iemand veranderen aan zijn leven? Kan de deelnemer dat verbeelden? Waarom is verandering nu belangrijk? Wat is de achterliggende motivatie? Wat moet het opbrengen en wat moet het gaan achterlaten?

Stap 3 - Persoonlijkheid

LIFTKRACHT werkt vanuit het principe dat je door zelfkennis beter in staat bent om keuzes te maken die bijdragen aan een positieve verandering. Jezelf beter leren kennen gaat ervoor zorgen dat valkuilen herkenbaar worden en kracht goed kan worden benut.

Stap 4 – Persoonlijke visie en missie

In stap 4 werkt de deelnemer aan het beschrijven van een hoger doel.
Hoe draagt jouw doel en verlangen bij aan zingeving en betekenis. 

Het vormt de kern van jouw identiteit. Wat is écht belangrijk voor jou?

Stap 5 – Brandstof

Wat kun je op je route tegenkomen? (belemmeringen/hobbels)
Wat heb je nodig aan bronnen (tijd, geld, netwerk etc.).

Welke houding/attitude en mentaliteit is helpend.
Hoe krijg je ondersteuning vanuit je omgeving?

Wat zijn energiegevers en -nemers.

Stap 6 – Toegevoegde waarde

Verheldering van jouw kernkwaliteiten: waar je in uitblinkt, wat je al heel goed kan en waar je in kunt groeien (potentie). De unieke combinatie van je talenten, waarin je zo van betekenis kunt zijn (USP,Unique Selling Point).

Stap 7 – Krachtig communiceren

Iedereen heeft een Personal Brand. Leer jezelf duidelijk te positioneren, te profileren en communiceren. Gericht op wat je wél wilt. En op het gedrag passend bij jezelf als professional (expert). Wat vertel ik: vanuit kracht, positiviteit, lef, moed, zelfvertrouwen en enthousiasme.

Stap 8 – Bepaal je route!

Koers bepalen! Stip op de horizon. Bepaal je route!
Maak het concreet en zet jouw aanvliegroute in.